Lokale tegnestuer samler kompetencerne

MS+ Arkitekter alle medarbejdere 2
Lokale tegnestuer samler kompetencerne

De to arkitektvirksomheder Meissner + Sigh i Skive og Andreas Ravn i Balling fusionerer aktiviteterne i én tegnestue i Skive

De to tegnestuer og kolleger i arkitektbranchen, Andreas Ravn i Balling og Meissner + Sigh i Skive, har efter længere tids sonderinger og forberedelser valgt at sammenlægge aktiviteterne. Det betyder at den samlede tegnestue fra 1. november kan tilbyde en langt bredere vifte af kompetencer til kunderne. Den samlede arkitektvirksomhed vil fremover hedde MS+ Arkitekter og vil have adresse fra Thinggade 19 i Skive, hvor Meissner + Sigh hidtil har boet.

Business as usual
“Det er fuldstændig business as usual. Vi vil fortsætte det gode samarbejde med vores kunder, blot sker det fra en samlet adresse og et samlet firma, og samme kontaktoplysninger. Fusionen betyder dog også, at vi ser en styrket mulighed for at følge med i en stadig mere kompleks byggeverden, hvor kravene til os som arkitekter er støt stigende,” siger Dorte Sigh, der tegner den ene halvdel af det hidtidige Meissner + Sigh.
”Jeg ser det som en klar fordel for begge virksomheder, at vi nu slår dem sammen. Vi kan tilbyde kunderne kompetencer inden for et bredere felt, hvad enten det er opgaver for private, erhvervs- og industribyggerier, boligbyggeri, institutionsbyggeri, samt mere specialiserede og komplekse opgaver”, siger Andreas Ravn.

Stærkere sammen
”Det er en klar styrkelse hele vejen rundt. Samlet set har vi dygtige medarbejdere, der dækker en lang række faglige kompetencer, bl.a. også inden for bæredygtighed, som vi kan gøre bedre brug af, og udvikle i en lidt større sammenhæng”, siger Marcus Meissner, der sammen med Dorte Sigh driver den i 1994 etablerede tegnestue som opstod som en fusion mellem to af Skiveegnens helt gamle tegnestuer. Arkitektvirksomheden har dermed rødder mere end 100 år tilbage i den lokale udvikling og historie. Dorte Sigh blev i 2008 partner og Marcus Meissner blev en del af ejerkredsen året efter. I 2010 skiftede firmaet navn til Meissner + Sigh.

Kan det hele
Arkitektfirmaet Andreas Ravn har siden 1985 udført opgaver af enhver art indenfor byggeri og planlægning med udgangspunkt fra kontoret i Balling. Byggerierne er gennemført over det meste af landet og spænder fra mindre projekter til industri- og boligprojekter i stor skala.
Opgaverne udføres til det niveau som bygherren ønsker, lige fra skitseforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt, licitation, gennemførelse af byggeriet med byggeledelse og fagtilsyn.

Foto:
Den ”nye” samlede tegnestue ligger på adressen Thinggade 19 i Skive. Nu kan 14 medarbejdere tilbyde stærke kompetencer inden for alle felter af byggeriet. Foto: Gert Laursen

Bagerst fra venstre: Hans Akselsson , Torben Jensen, Michael Sørensen, Jakob Simonsen, Susanne Mølgaard, Jeanne Agerholm, Jesper Skibsted

I midten fra venstre: Jan Toft, Andreas Ravn, Rikke Andersen, Ole Davidsen

Forrest fra venstre: Dorte Sigh, Martin Plüger, Marcus Meissner.

Kontaktoplysninger:

Andreas Ravn
andreas@andreasravn.dk
Tlf. 30 97 34 49

Marcus Meissner
mm@m-s.dk
tlf. 23 25 19 27

Dorte Sigh
ds@m-s.dk
tlf. 40 21 03 19