Boligselskab Viborg

Vi har i team med Alectia og Mangor Nagel vundet en 4 årig rammeaftale med Boligselskabet Viborg om renovering og nybygning af boligmassen. Opgaver vil komme ud som miniudbud i løbet af de kommende 4 år.