Gårdhaverne Møgelkjærvej

Boenheder til sindslidende ældre
Projektbeskrivelse

Boenheder for ældre sindslidende

Beliggenhed

Møgelkjærvej, 8800 Viborg

Bygherre

Region Midtjylland

Areal

ca. 2670 m²

Årstal

2009 til 2010

Anlægssum

ca. 40 mill.

Ydelse

1. præmie i konkurrence

Ingeniør
Kontaktperson
Energiklasse

21 boenheder for ældre med sindslidelser, herunder demenslidelser, som erstatning for det nuværende Gårdhaven, samt 2 midlertidige boliger.

Målgruppen for institutionen er mennesker fra ca. 50 år og op med psykiatriske lidelser, komplekse demenstilstande og adfærdsproblematikker af andre årsager.

Huset er blevet til på baggrund af en konkurrence udstedt af Region Midtjylland ved en forudgående prækvalifikation.

Et hovedtema for bebyggelsen er dens placering i landskabet, med en multianvendelig have til. Der lægges stor vægt på at beboerne er grupperet i mindre klynger og med udgang til et recirkulerende gangforløb.

Bebyggelsen er karakteriseret, dels ved et stramt og stringent fælleshus mod øst, der rummer hovedindgang, forbindelsesgang og alle fællesfunktioner, dels ved boligklynger, der i et opsplittet og differentieret mønster åbner sig mod det vestvendte haveanlæg. Med boligklyngernes parvise sammenbygning med fælleshuset opdeles byggeriet i to boligafsnit.