Dalgas Alle

Renovering af 144 badeværelser samt facaderenovering
Projektbeskrivelse

Renovering af 144 badeværelser samt facaderenovering.

Beliggenhed

Dalgas Allé, Skive

Bygherre

Boligselskabet AAB Skive

Areal
Årstal

2014 - 2017

Anlægssum

30 mill.

Ydelse

Arkitektrådgiver, samt byggeledelse og fagtilsyn

Ingeniør

Sweco, Viborg

Kontaktperson

Direktør AAB, Gert Holm

Energiklasse

2015

Totalrenovering af eks. badeværelser inkl. miljøforanstaltninger. Badeværelser renoveres via sammenlægning af eks. separat toilet og baderum.

Nye installationer, sanitet / inventar og overflader kombineres i nyt design.

 

Facaderne gennemgår en fuld vinduesudskiftning og facaderne renoveres partielt med nye facadeplader ligeledes i nyt design og energivenligt.