Hjaltesvej

Botilbud
Projektbeskrivelse

Opførelse af ny 6 nye boliger, botilbuddet Hjaltesvej

Beliggenhed

Hjaltesvej 7800 Skive

Bygherre

Skive kommune

Areal
Årstal
Anlægssum
Ydelse
Ingeniør
kontaktperson
Energiklasse

Boligerne er placeret på arealerne nord for det nuværende botilbud, Hjaltesvej 5 og består af seks plejeboliger med dertilhørende fællesarealer inklusiv køkken og bryggers og servicearealer bestående af skrivestue og toilet.

Orienteringen følger den eksisterende bebyggelse. Denne orientering bevirker at man kan drage fordel af solen på syd og vestvendte terrasser samt at aftensolen trænger ind i bygningens fællesarealer. Det omkringliggende haveanlæg skaber en hjemlig atmosfære og hygge, beboerne vil have mulighed for at følge årstidernes foranderlighed i beplantningen. Samtidig indrammer en hæk bygningsklyngen og skærmer derfor for forstyrrelser i området og filtrere eventuelle støjgener. Denne udformning er med til at øge beboernes tilknytning og tryghed i forhold til stedet, hvilket ultimativt giver den beboeren en anden ro og livskvalitet.

De seks boliger er to og to orienteret mod vest, nord og øst. De fire boliger har indgang fra det fælles opholdsrum og er dermed i tæt forbindelse med fællesskabet, mens de to østvendte boliger har indgang fra gangen ved indgangen til boenheden. Beboerne her ledes altså ikke gennem et fælles opholdsrum før de får adgang til egen bolig. Beboere med denne type behov kan ligeledes have svært ved den bevægelse der kan foregå til og fra enheden og terrasserne har derfor en orientering stik øst, der i kombination med haveanlæggets beplantning vil kunne skabe en del privatliv for disse beboere.

Der er arbejdet med genkendelighed og gennemsigtighed i arkitekturen for at skabe en hjemlig tryg ramme for beboere der kan være udfordrede i ustrukturerede eller nye omgivelser. Boligerne er indrettet med henblik på at yde den bedste støtte til beboerne i samarbejde med hinanden og pædagoger, det være sig i form af omsorg, personlig pleje eller at styrke selvhjulpenhed og de sociale egenskaber.