Højlundsvej

108 boliger / 90 boliger
Projektbeskrivelse

Renovering 108 boliger / 90 boliger

Beliggenhed

Højlundsvej, 7800 Skive

Bygherre

Boligselskabet Bomiva, Skive

Areal

Ca. 7000 m², ombygning af 108 boliger.

Årstal

2012-14 tilbygning 4 boenheder 2009/10

Anlægssum

72,5 mill. inkl. moms i håndværkerudgifter

Ydelse

Helhedsplan, projektering, byggeledelse

Ingeniør

Grontmij

Kontakt

Direktør Ulla Holm, Bomiva Skive

Energiklasse

Højlundsvej er en typisk rækkehusbebyggelse i 1 plan fra 70érne, udformet som gårdhavehuse i stænger med ca. 6-8 boliger i hver stang. Boligerne præges af byggeskader grundet tidens byggeskik. Det har givet anledning til udarbejdelse af en helhedsplan til landsbyggefonden på dette grundlag har igangsat en ombygningsproces med ombygning til tilgængelig samt sammenlægning af boliger – som giver mulighed for at leje alle ud, og bringe dem op på nutidig boligstandard.

Bebyggelsen er smukt beliggende tæt på Skive Fjord med fantastiske omgivelser med bøgeskov og vand, samt beliggende lige bag byens 3. største skole.

Boligantallet reduceres fra 108 boliger til 90 stk. og der lægges et saddeltag på husene med et enkelt pap tag som samler husene i stænger. De vil dog stadig fremstå som gårdhavehuse.