Masterplan

Skive Handelsskole
Projektbeskrivelse

Udarbejdelse af masterplan for Skive Handelsskole

Beliggenhed

Arvikavej, 7800 Skive

Bygherre
Areal
Årstal
Anlægssum
Ydelse
Ingeniør
Kontaktperson
Energi klasse

Masterplanen for fremtidig udvikling på Skive Handelsskole skal ses som et katalog over fysiske tiltag der på hver sin måde samlet formidler fremtidig ønsker til skolen. Der er tre indsatsområder inddraget i planen: højnelse af skolens visuelle udtryk og synlighed blandt andet gennem bevarelse af arkitektoniske kvaliteter i kombination med tilføjelse af en større transparens og et lysere miljø. Ændring af de bestående rammer ud fra pædagogiske og praktiske betragtninger, fx ønskes størrelsen og antallet af undervisningslokaler tilpasset og servicefaciliteter så som IT, bibliotek og auditorium samlet og synliggjort. Til sidst medtages påkrævede fysiske tiltag i forhold til behov for renovering og udskiftning af eksisterende bygningsdele, tekniske installationer og energibesparende foranstaltninger.