Det gamle posthus

Ombygning og renovering
Projektbeskrivelse

Ombygning af det gamle posthus

Beliggenhed

Posthustorvet, 7800 Skive

Bygherre
Areal
Årstal
Anlægssum
Ydelse
Ingeniør
Kontaktperson
Energi klasse

Den gule murstensbygning med kobbersålbænke og klokketårn transformeres og udnyttes til restaurant og apotek ud mod torvet, mens gårdrummet bliver adgangsvej for 10 lejligheder der her har udvendige altangange. Bygningen har en et spændende udtryk med historiske referencer og bland andet restaurantens tilbygning er holdt i samme materialer i sammenhørighed med bygningen, dog med et moderne udtryk. Således er tilbygningen, placeret i forlængelse af gavlen, udført i kobber og glas hvilket både inde og ude giver et taktilt udtryk der fungere godt op ad det gamle posthus og i en moderne restaurant.

Kælderen som tidligere har været anvendt til parkering har en udformning og en lofthøjde der gør det muligt at udnytte rummet til musikskole og en unik koncertsal. Her er fokus på transformation da en sådan koncertsal skal kunne bruges til en bred vifte af arrangementer. Transformerende overflader, paneler med en blød og en hårdside der kan ændre salens lydmæssige karakter og tilpasses akustisk og klassisk musik. Der udføres tribune imens der på gulvet er tiltænkt en fleksibel stol opstilling.