Skive Gymnasium

Ny idrætshal
Projektbeskrivelse

Ny idrætshal

Beliggenhed

Egerisvej 80, 7800 Skive

Bygherre

Skive Gymnasium

Areal

1518 m² nybyg og 223 m² ombyg

Årstal

2014-15

Anlægssum

16 mill. excl. moms

Ydelse

Totalrådgiver incl. byggeledelse.

Ingeniør

Grontmij A/S

Kontaktperson

Bygningschef Torben Andersen tan@skivegym.dk

Energiklasse

Energiklasse 2020

Skive Gymnasium er et markant byggeri i Skive, som sidst i 50´erne blev opført efter en arkitekt konkurrence, udført af Karen og Ebbe Clemmensen.
Byggeriet blev i 1967 udvidet til det gymnasium vi kender idag.
Der er i 90´erne udvidet med et nyt mediecenter, og enkelte faglokaler er moderniseret.
Der blev opført en idrætshal i forbindelse med gymnasiet beliggende i tæt tilknytning men med adgang fra det fri.
Anlægget er beliggende i smukke omgivelser i et kuperet terræn, med en stor sø i bunden af anlægget.
Det har været ønsket at etablere en ny moderne hal som kan danne rammen om idrætsundevisningen.
Hallen skal ligeledes anvendes til kulturelle arrangementer, da Skive Gymnasium har en aktiv musiklinie.
Med det udgangspunkt har vi valgt at bygge en ny fuld hal forsænket i terrænet og med en mellembygning som rummer depotfaciliteter samt et fælles fittness område med direkte tilknytning til den eks. hal og med nye glaspartier i denne som understreger sammenhængen.