Vestervænget

Totalrenovering og helhedsplan
Projektbeskrivelse

Totalrenovering og helhedsplan

Beliggenhed

Vestervænget, 7800 Skive

Bygherre

Bomiva

Areal

16.892m², efter ombygning/nedrivning

Årstal

fra 2008 og frem

Anlægssum

180 mill. inkl. moms.

Ydelse
Ingeniør

Grontmij

Kontaktperson
Energi klasse

Vestervænget er en bybyggelse fra 60´erne vel beliggende i Skive by.  Det er et typisk byggeri fra tiden, i beton og oprindeligt med fladt tag. Bebyggelsen er velbeliggende lige ved naturstien og tæt på byen, men har gennem tiderne været belastet som et kvarter med indvandrere og en blandet beboerskarer af pensionister- og familier, samt enlige. Der er dog mange beboere som har boet i bebyggelsen gennem mange år.

 

Der ønskes nu en form for kvarters sanering, med bearbejdning af boligerne samt nedrivning af en del etagemeter, så 3 blokke omdannes til 3 stænger med rækkehuse, og der bliver ”slået hul” i den forreste blok som vil give indkig i bebyggelsen som et indgangsparti til kvarteret. Renovering er fortsat i gang.