Vestervig Børnehave

med pædagogiske mål for trivsel og oplevelser
Projektbeskrivelse

Børnehus Vestervig

Beliggenhed

Teglgårdsvej, 7770 Vestervig

Bygherre

Thisted kommune

Areal
Årstal
Anlægssum
Ydelse
Ingeniør
Kontaktperson
Energi klasse

2015

Det nye børnehus skal huse ca. 50 børnehavebørn og 10 vuggestuebørn.

Huset opføres i èt plan med bruttoetageareal på 550 m2.

Der anvendes overvejende traditionelle materialer og konstruktioner med vægt lagt på bæredygtighed, godt indeklima og minimal vedligeholdelse.

Under udarbejdelse af projektet har der været lagt vægt på drift og anlægsøkonomi, materialevalg ud fra holdbarhed og bæredygtighed, et godt indeklima fx i forhold til støj og andet der påvirker arbejdsmiljøet for medarbejderne. Dernæst kommer trivslen og den pædagogiske målsætning, arkitektur og oplevelsesmuligheder, omgivelserne og udearealer.