Vinder af konkurrence

Vores team har netop vundet konkurrencen om det kommende Nordic Food College på Mors! Bedømmelseskomiteen skriver bland andet i dommerbetænkningen:

”Forslaget udmærker sig ved at tegne en enkel og arkitektonisk helhed, hvor sammenhængen og sammenspillet mellem ny og eksisterende bygningsmasse er veltilpasset. Solcellerne, i tagfladen (red.), indskriver sig i en præcis linje og smelter sammen med husets ovenlys i en langstrakt bevægelse, som giver taget en dynamisk virkning. Projektets overordnede ideer spiller rigtig godt sammen med EUC Nordvests vision for Nordic Food College.”

Byggeriet tages i brug sommeren 2019. Se mere her.